นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ควบคุมตรวจสอบและเก็บรวบรวมฐานข้อมูลในเวบไซต์นี้ คือ

Unilever UK Limited
Registered in England & Wales No 334527
Registered office: Unilever House, Springfield Drive, Leatherhead, Surrey KT22 7GR, UK
http://www.unilever.com

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านเว็บไซด์นั้น ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากทางบริษัท และอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายไทย รวมถึงกฎหมายบังคับใช้ฉบับอื่นๆ ทั่วโลก ข้อกำหนดและเงื่อนไขในหน้านี้เป็นการแจ้งข้อมูลว่าทางบริษัทจะเป็นผู้เก็บรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยในหน้าต่างๆของเว็บไซต์นี้อาจมีพื้นที่ให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวให้กับยูนิลีเวอร์และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่คุณกรอกจะไม่ถือเป็นความลับ แต่บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบาย ด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุว่าจะต้องมีกระบวนการต่างๆ ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้เฉพาะในวัตุประสงค์ที่ระบุไว้ในการให้ข้อมูลนั้นๆ เท่านั้น โดยในแต่ละหน้าที่มีช่องให้กรอกข้อมูลจะมีคำอธิบายว่า ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้อย่างไร