เงื่อนไขการใช้

เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง โปรดอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดก่อนการใช้งานบนเว็บไซต์

ผู้ควบคุมดูแลเว็บไซต์ :
Unilever UK Limited
Registered in England & Wales No 334527
Registered office: Unilever House, Springfield Drive, Leatherhead, Surrey KT22 7GR, UK
(hereinafter referred to as "Unilever")

เว็บไซต์นี้สามารถเข้ามาชมได้จากหลายหลากประเทศทั่วโลก แต่ละประเทศนั้นอาจมีการใช้ตัวบทกฎหมายที่แตกต่างไปกันไปจากสหราชอาณาจักร ขณะเข้าใช้งานในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าการกระทำใด ๆ ทั้งจากทางบริษัทและจากท่าน จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของสหราชอาณาจักร ยกเว้นแต่ว่าทางบริษัทจะเฉพาะเจาะจงให้การกระทำใด ๆ ในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นั้นอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายประเทศอื่น จึงเรียนมาเพื่อทราบ